Tuesday, July 28, 2009

ಇದು ಅಧಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಕೃಷಿ

ಕೃಷಿ­ಯಲ್ಲಿ ಬದ­ಲಾ­ವ­ಣೆ­ಗಳು ಹೊಸ­ತಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳು­ವ­ರಿ­ಗಾಗಿ ಕೃಷಿ­ಕರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ­ಗ­ಳನ್ನು ಅನು­ಸ­ರಿ­ಸು­ತ್ತಿ­ದ್ದಾರೆ. ಹಲ­ವರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪೋಷ­ಕಾಂ­ಶ­ಗ­ಳನ್ನು ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಳು­ವರಿ ಪಡೆ­ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ­ವರು ನಾಟಿ ವಿಧಾ­ನ­ವನ್ನು ಬದ­ಲಿಸಿ ಇಳು­ವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆ­ಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಯಶ­ಸ್ವಿ­ಯಾ­ಗಿ­ದ್ದಾರೆ.
ಬನ­ವಾ­ಸಿಯ ಪ್ರಗ­ತಿ­ಪರ ಕೃಷಿಕ ಅಬ್ದುಲ್‌ ರವೂಫ್‌ ಶೇಖ್‌ ಅವರು ಬಾಳೆ­ಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂ­ತರ ನಾಟಿ ವಿಧಾನ (ಒ­ತ್ತೊ­ತ್ತಾಗಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕ್ರಮ)ವನ್ನು ಅಳ­ವ­ಡಿಸಿ ಯಶ­ಸ್ವಿ­ಯಾ­ಗಿ­ದ್ದಾರೆ. ಬಹು­ವಾ­ರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ­ಯಾದ ಮಾವಿ­ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ­ರದ ನಾಟಿ ಪದ್ದ­ತಿ­ಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ­ದ­ವ­ರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಲ­ಗಾಂ­ವ್‌ನ ಜೈನ್‌ ಇರಿ­ಗೇ­ಷನ್‌ ಕಂಪ­ನಿ­ಯ­ವರು ಮಾವಿ­ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತೊ­ತ್ತಾಗಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಅಳ­ವ­ಡಿಸಿ ಯಶ­ಸ್ವಿ­ಯಾ­ಗಿ­ದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಅಂತ­ರದ ನಾಟಿ ಪದ್ದತಿ
ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ­ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಿಡ­ಗ­ಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾ­ನವೇ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂ­ತರ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕೃಷಿ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಗಿಡ­ದಿಂದ ಗಿಡದ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಇರು­ತ್ತದೆ. ಸಾಲಿ­ನಿಂದ ಸಾಲಿನ ಅಂತ­ರವೂ ಕಡಿಮೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂತ­ರ­ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿ­ಗ­ಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವೇ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂ­ತರ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿ. ಜೈನ್‌ ಇರಿ­ಗೇ­ಷನ್‌ ಕಂಪನಿ 1996 ರಿಂದಲೇ ಒತ್ತೊ­ತ್ತಾಗಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಪದ್ದ­ತಿ­ಯನ್ನು ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ­ಯಲ್ಲಿ ಅಳ­ವ­ಡಿ­ಸಿ­ಕೊಂ­ಡಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವಿನ ತೋಟ­ಗ­ಳಲ್ಲಿ 9 ಮೀಟರ್‌ ಅಂತ­ರ­ದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಗಿಡ­ಗ­ಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ­ರು­ತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತೋಟ­ಗ­ಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ­ರೆ­ಯಲ್ಲಿ 55ರಿಂದ 60 ಗಿಡ­ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರು­ತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡ­ಗ­ಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಸಲು­ವಾಗಿ ಜೈನ್‌ ಇರಿ­ಗೇ­ಷನ್‌ ಅವರು ಮೊದಲ ಹಂತ­ದಲ್ಲಿ 4.5 ಮೀಟರ್‌ ಅಂತ­ರ­ದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಸಸಿ­ಗ­ಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ­ದರು. ಈ ಹಂತ­ದಲ್ಲಿ ಎಕ­ರೆಗೆ 200 ಸಸಿ­ಗ­ಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ­ವಾ­ಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ 3X2 ಮೀಟರ್‌ ಅಂತ­ರ­ದಲ್ಲಿ ಸಸಿ­ಗ­ಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ­ದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದ್ದ­ತಿ­ಯಲ್ಲಿ ಎಕ­ರೆಗೆ 1309 ಸಸಿ­ಗ­ಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ­ದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆ ಹಂತದ ನಾಟಿ­ಯಲ್ಲಿ 3X2 ಮೀಟರ್‌ ಅಂತ­ರ­ದಲ್ಲಿ ಸಸಿ­ಗ­ಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ­ದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂತ­ರ­ದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ­ದಾಗ ಎಕ­ರೆ­ಯಲ್ಲಿ 2976 ಸಸಿ­ಗ­ಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ­ದ್ದಾರೆ.
ಒತ್ತೊ­ತ್ತಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ­ದಾಗ ಸಸಿ­ಗ­ಳನ್ನು ಪೋಷಿ­ಸಲು ಹಲ­ವಾರು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಬದ್ಧ­ವಾದ ಕೃಷಿ ಮಾಡ­ಬೇ­ಕಾ­ಗು­ತ್ತದೆ. ಸಸಿ­ಗಳ ಗೆಲ್ಲು­ಗಳ ಕಟಾವು (ಪ್ರೂ­ನಿಂಗ್‌), ಚಿಗುರು ಚಿವು­ಟು­ವುದು( ಪಿಂಚಿಂಗ್‌), ಈ ಕೃಷಿ­ಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ­ವಾಗಿ ಅಳ­ವ­ಡಿ­ಸಿ­ಕೊ­ಳ್ಳ­ಬೇ­ಕಾದ ಕ್ರಮ.
ಸಸಿ­ಗಳು ಹತ್ತಿ­ರ­ದಲ್ಲಿ ಇರು­ವು­ದ­ರಿಂದ ಸೊಂಟ­ದಷ್ಟು( ಸುಮಾರು 45 ಸಿ ಎಂ) ಎತ್ತ­ರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಬೇಡ­ವಾದ ಗೆಲ್ಲು­ಗ­ಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡ­ಬೇಕು. ಹಾಗೇಯೆ ಬೇಡದ ಚಿಗು­ರು­ಗ­ಳನ್ನು ಚಿವುಟಿ ಹಾಕ­ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡು­ವು­ದ­ರಿಂದ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಛತ್ರಿ­ಯಾ­ಕಾ­ರ­ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ­ಯು­ತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಗಿಡ­ಗಳು ಬೆಳೆ­ದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚು ಬಿದ್ದು ಗಿಡದ ಬೆಳ­ವ­ಣಿ­ಗೆಗೆ ಸಹ­ಕಾ­ರಿ­ಯಾ­ಗು­ತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಅಂತ­ರ­ದಲ್ಲಿ ಸಸಿ­ಗ­ಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ­ದಾಗ ರೋಗ ಇರುವ ಗೆಲ್ಲು­ಗ­ಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡ­ಬೇ­ಕಾ­ಗು­ತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಿಡ­ಗಳು ಬೆಳೆದು ಫಸಲು ಬಂದ ನಂತರ ಎರಡು ಮೂರು ಬೆಳೆ ಬಂದ ಗೆಲ್ಲು­ಗ­ಳನ್ನು ಕತ್ತ­ರಿ­ಸ­ಬೇಕು. ಅನ­ವ­ಶ್ಯ­ಕ­ವಾಗಿ ಬೆಳೆ­ಯುವ ಗೆಲ್ಲು­ಗ­ಳನ್ನು ಕತ್ತ­ರಿ­ಸಿ­ದಾಗ ಸಮೃ­ದ್ಧ­ವಾ­ಗಿ­ರುವ ಗೆಲ್ಲು­ಗ­ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೋಷ­ಕಾಂಶ ದೊರೆತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಸಲು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ­ವಾ­ಗು­ತ್ತದೆ.
`ವಾ­ಣಿ­ಜ್ಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿ­ಯಿಂದ ಮಾವಿನ ಕೃಷಿ ಮಾಡು­ವ­ವ­ರಿಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಕೃಷಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರು­ತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಧ­ತಿ­ಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ­ದಾಗ ಪ್ರೂನಿಂಗ್‌ ಸದಾ ಮಾಡು­ವು­ದ­ರಿಂದ ಮಾವಿನ ಮರ ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆ­ಯು­ವು­ದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ­ಗು­ವಷ್ಟು ಪೋಷ­ಕಾಂಶ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗ­ತ್ಯ­ವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾ­ನ್ಯ­ವಾಗಿ ಮಾವು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷ ಫಸಲು ನೀಡು­ತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಿಡ­ಗಳ ನಡು­ವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿ­ಮೆ­ಯಾ­ದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಫಸಲು ಸಿಗು­ತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ­ಣ­ದಿಂದ ಇದು ಮಾವು ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪದ್ದತಿ' ಎನ್ನು­ತ್ತಾರೆ ಜೈನ್‌ ಕಂಪ­ನಿಯ ಕರ್ನಾ­ಟಕ ಉಪ ವ್ಯವ­ಸ್ಥಾ­ಪಕ ಚಿದಂ­ಬರ ಜೋಶಿ.
ಜೈನ್‌ ಕಂಪ­ನಿ­ಯ­ವರು ಮಾವಿ­ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂ­ತರ ನಾಟಿ ಪದ್ದ­ತಿ­ಯಲ್ಲಿ ಜಲ­ಗಾಂವ್‌, ಕೊಯಿ­ಮ­ತ್ತೂ­ರಿ­ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಯಶ­ಸ್ವಿ­ಯಾ­ಗಿ­ದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ­ರ­ದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಫಸ­ಲನ್ನು ಪಡೆ­ಯುವ ತೋಟದ ಆದಾ­ಯ­ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂ­ತರ ನಾಟಿ ಪದ್ದ­ತಿ­ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ­ದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆದಾ­ಯ­ವನ್ನು ಪಡೆ­ಯ­ಬ­ಹುದು. ಇಳು­ವ­ರಿ­ಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ­ದಿ­ರು­ವುದು ಪ್ರಯೋ­ಗ­ದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮಾಹಿ­ತಿ­ಗಾಗಿ: ಚಿದಂ­ಬರ ಜೋಶಿ: 9448286508

ನಾಗರಾಜ ಮತ್ತಿಗಾರ

ಇವರ ವಿಭಿನ್ನ ಲೇಖನ ನೋಡಲು

http://tandacool.blogspot.com/

http://oddola.blogspot.com/

No comments: